erotyka

erotykaApis mają długość ciała od chwili 7-8 mm aż do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności – od momentu jednolicie czarnego natomiast ciemnobrązowego do żółtego tudzież czerwonopomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie. Wyróżniają się charakterystycznym kształtem pólka radialnego na przednim skrzydle – ogranicza je zaokrąglona żyłka, która cokolwiek odstaje od krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą połysk ultrafioletowe.
http://erotyka.pro/ero/item/18-plus-18/317-beechallenge
Wszystkie gatunki należące aż do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one z czystego wosku pionowe plastry z obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi aż do wychowu czerwi oraz przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe natomiast larwy odżywiają się nektarem, spadzią oraz pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie od czasu gatunku liczące odkąd kilku do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane w ciągu pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się za pomocą tańców zaś wydawania dźwięków. Występuje tu polimorfizm oraz polietyzm leciwy. Absolutnie wypracowały metoda regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze odkąd warunków zewnętrznych, dzięki w jakim celu w klimacie chłodnym mogą przetrzymać długie tudzież surowe zimy całe kolonie, zaś nie wręcz przeciwnie pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, kiedy np. u trzmieli.

Rodzaj pszczoła (Apis) obejmuje czwórka gatunki:
erotyka
Apis cerana Fabr. – pszczoła wschodnia
Apis dorsata Fabr. – pszczoła olbrzymia
Apis florea Fabr. – pszczoła karłowata
Apis mellifica L., syn. Apis mellifera L. – pszczoła miodna
Żyją one w tej chwili dziko na terenie Azji, Afryki a Ameryki Południowej, a pszczoła miodna natomiast pszczoła wschodnia zostały udomowione.

Wszystkie gatunki pszczół należące aż do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem w największym stopniu ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, gdzie została udomowiona, zaś dodatkowo w Afryce, Ameryce, Australii oraz Nowej Zelandii, do których owo miejsc została sprowadzona. Pozostałe trzy gatunki pszczół miodnych owo gatunki azjatyckie.

Jednymi z największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie (Vespa). Potrafią dokonywać agresji całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc miejsce zamieszkania zaś zjadając larwy. Początkowo wysyłają zwiadowcę, kto ma w ciągu zadanie umieścić siedlisko. Pszczoły potrafią wprawdzie chronić się przed tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, który przybywa do kolonii, tworząc zwartą kulę. Agresor znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na konsekwencja przegrzania, bowiem maksymalna gorączka, jaką może wytrzymać, to 46 °C, acz pszczoły przetrzymują ponad 47 °C. W 2009 roku odkryto, że alians spośród tym procesem ma dodatkowo dwutlenek węgla, wytwarzany przy użyciu pszczoły