fizjoterapia

http://fizjokoncept.pl/o-nas Na górze jest 7 kręgów szyjnych (najmniejsze tudzież najbardziej ruchome, umożliwiają poruszanie głową w różnych kierunkach). Na dole
Ród, spośród którego wywodził się Konfucjusz był wedle tradycji spauperyzowaną gałęzią dynastii Shang. Jego ojciec, nosił atoli pospolite miano rodowe Kong a służył jako mundurowy tudzież urzędnik wojskowy. Konfucjusz urodził się jako latorośl z drugiego małżeństwa, zawartego przez Shulianga Hi w wieku nad pięćdziesięciu lat w celu spłodzenia zdrowego, męskiego potomka (z pierwszego małżeństwa miał wyłącznie dziewięć córek tudzież jednego kalekiego syna). Ojciec Konfucjusza umarł podczas gdy potomek męski pył 3 lata. Wzbudzający wątpliwości charakter jego związku skazał matkę przyszłego filozofa a samego Konfucjusza na trwanie w odcięciu od chwili rodziny Zajmował się zagadnieniami etycznymi, społecznymi, a nawet politycznymi. Był tradycjonalistą stojącym na straży w szerokim zakresie pojętej tradycji. Nauczał nienagannych manier i użyteczności gwoli państwa oraz społeczeństwa.

Uważał że z każdej nazwy wynika coś, co tworzy istotę rzeczy, do której informacja nazwa się odnosi. Rzeczy więc powinny pozostawać w zgodzie z tą idealną istotą. Alias świat powinna odpowiadać nazwie ją określającą. Spośród każdej nazwy, określającej warunki społeczne, wynikają konkretne obowiązki i obciążenia. Włodarz, członek rządu, tata zaś potomek męski – osoby noszące te nazwy, muszą spełniać obowiązki wynikające spośród nazwy.

W zakresie cnót podkreślał:

Prawość (yi) – jest powinnością, obowiązkiem, spełnianiem słusznych rzeczy ze względu na zawarte w nich dobro moralne. Prawość jest tylko w tamtym czasie prawością, jak nie ma w niej korzyści. Dobrodziejstwo (li) jest przeciwieństwem prawości (yi).
Humanitarność (ren) – “kochanie innych”, homo sapiens, który kocha innych jest w stanie spełniać dla włość innych swoje obowiązki w społeczeństwie.
Konfucjusz nagminnie nauczał o człowieku ren (humanitarnym), który posiada bez liku cnót połączonych w sobie, wtedy jest dozwolone ludzkie podejście czaić w charakterze cnotę doskonałą. W praktyce humanitarności muszą istnieć poważanie w celu innych.

“Nie czyń innym, czego w celu siebie nie pragniesz” (“Dialogi” XII, 2)
W praktyce humanitarności Konfucjusz wyróżnia:

lojalność przy innych (zhong) – przymiot należyty, jak czyni się gwoli innych owo, co chciałoby się dla siebie.
altruizmu (shu) – przymiot przeczący, nieczynienie innym tego, czego nie chce się w celu siebie.
Z idei prawości Konfucjusz wyprowadza zasadę działania bez nagrody, skoro everyman człek ma obowiązki, które musi kończyć. Plus wynikającą z działań nie leży w efekcie, niemniej jednak w podjętym wewnętrznym wysiłku. Należy robić wypełniając obowiązki, tudzież efekty zlecić woli Niebios, losowi, przeznaczeniu (ming). Pojmować ming znaczy pojmować nieuniknioność świata a w związku spośród tym nie kierować uwagi na zewnętrzne porażki albo powodzenia, zaś wykonywać zaś ukończyć swoje obowiązki. Efektem takiego działania jest szczęście, gdyż jesteśmy wolni od niepokoju o żyzność naszych działań i od czasu lęku poprzednio porażką. znajduje się 12 kręgów piersiowych połączonych z 12 parami żeber: 10 par łączy się spośród mostkiem, tworząc klatkę piersiową osłaniającą grunt narządy tudzież zapewniającą swobodne respiracja, nadal 5 kręgów lędźwiowych (są one w największym stopniu obciążone, podczas gdy siedzimy bądź stoimy) a 5 zrośniętych kręgów tworzy gnat krzyżową, która wespół z miednicą osłania pęcherz zaś narządy układu rozrodczego. Na dole 4–5 zrośniętych kręgów tworzy gnat ogonową. Nie pełnią one żadnej funkcji, są pozostałością po przodkach.
Jak zasady moralne jest odciążony, np. w toku leżenia na plecach, płyta międzykręgowy nasiąka gdy gąbka. Kiedy stoimy względnie siedzimy, oddaje płyn spośród powrotem na pozornie. W takim razie rankiem jesteśmy o 1 cm wyżsi aniżeli wieczór. Spodni przebieg oraz obniżka sprężystości kręgosłupa u osób starszych tłumaczy się m.in. zmniejszoną zdolnością dysków aż do pobierania wody.
Każdy kręg skończony jest z trzonu, łuku zaś 3 wyrostków: 2 poprzecznych natomiast 1 kolczystego. Wyrostki poprzeczne sąsiadujących ze sobą kręgów tworzą stawy, pokryte chrząstką tudzież wypełnione płynem maziowym, co zmniejsza tarcie i sprawia, że powierzchnie stawowe ślizgają się pomyślnie, umożliwiając zginanie, prostowanie, ruchy boczne a skrętne całego kręgosłupa.
Kręgi poukładane niejaki na drugim stanowią osłonowy rura kostny w celu rdzenia kręgowego. Odkąd niego otworami międzykręgowymi odchodzą urodzenie nerwowe. Raz po raz bardziej się rozgałęziają, tworząc Internet przewodzącą impulsy między mózgiem tudzież resztą ciała. Nerwy w odcinku szyjnym odpowiadają za ręce, w piersiowym w ciągu tułów, w lędźwiowym wewnątrz nogi.
Kręgi porozdzielane są krążkami międzykręgowymi, potocznie nazywanymi dyskami. Krążek jest dokonany spośród pierścienia włóknistego, który otacza jajco miażdżyste wypełnione galaretowatą substancją. Spełnia ono funkcję łożyska kulkowego, umożliwiającego ruchy pośrodku sąsiednimi kręgami. http://fizjokoncept.pl/dla-pacjenta/publikacje/nowe-spojrzenie-na-trening-funkcjonalny
Dysk utrzymuje kręgi w odpowiednich odstępach, amortyzuje wstrząsy, przejmuje siłę nacisku zaś rozkłada ją równomiernie na całą powierzchnię, gdy siedzimy. Wskutek temu kręgi nie zderzają się zaś nie miażdżą. http://www.fizjokoncept.pl Biodro trzaskające owo przesuwanie się napiętego pasma powięziowego ponad występem kostnym krętarza truchło udowej. Inna jego imię owo kulsza przeskakujące. Biodro trzaskające oznacza, iż w konkretnych pozycjach kulsza wydaje swoisty, trzeszczący fonia. Okazjonalnie wywołuje boleść, częściej jest to dokuczliwość, atoli dolegliwości bólowe mogą pojawić się spośród niekiedy.