fizjoterapia

http://fizjokoncept.pl/dla-pacjenta/publikacje/pacjent-z-objawami-w-obrebie-kolana-opis-przypadku Na górze jest 7 kręgów szyjnych (najmniejsze oraz najbardziej ruchome, umożliwiają poruszanie głową w różnych kierunkach). U dołu
Rodzina, z którego wywodził się Konfucjusz był podług tradycji spauperyzowaną gałęzią dynastii Shang. Jego tata, nosił natomiast pospolite miano rodowe Kong tudzież służył jako wojskowy oraz urzędnik wojenny. Konfucjusz urodził się jak maluch z drugiego małżeństwa, zawartego z wykorzystaniem Shulianga Hi w wieku ponad pięćdziesięciu lat w celu spłodzenia zdrowego, męskiego potomka (z pierwszego małżeństwa puder jedynie dziewiątka córek a jednego kalekiego syna). Tata Konfucjusza umarł podczas gdy potomek męski miał 3 lata. Wzbudzający wątpliwości charakter jego związku skazał matkę przyszłego filozofa zaś samego Konfucjusza na obecność w odcięciu od chwili rodziny Zajmował się zagadnieniami etycznymi, społecznymi, oraz nawet politycznymi. Był tradycjonalistą stojącym na straży szeroko pojętej tradycji. Nauczał nienagannych manier i użyteczności w celu państwa a społeczeństwa.

Uważał że z każdej nazwy wynika coś, co tworzy istotę rzeczy, aż do której dana nazwa się odnosi. Rzeczy ergo powinny zostawać w zgodzie z tą idealną istotą. Inaczej rzeczywistość powinna odpowiadać nazwie ją określającą. Spośród każdej nazwy, określającej warunki społeczne, wynikają konkretne obowiązki zaś odpowiedzialność. Rządzący, minister, tata natomiast syn – osoby noszące te nazwy, muszą realizować obowiązki wynikające z nazwy.

W zakresie cnót podkreślał:

Prawość (yi) – jest powinnością, obowiązkiem, spełnianiem słusznych rzeczy ze względu na zawarte w nich dobro moralne. Szlachetność jest jedynie w owym czasie prawością, gdy nie ma w niej korzyści. Dobrodziejstwo (li) jest przeciwieństwem prawości (yi).
Humanitarność (ren) – “kochanie innych”, człowiek, który kocha innych jest w stanie dokonywać dla włość innych swoje obowiązki w społeczeństwie.
Konfucjusz cyklicznie nauczał o człowieku renifer (humanitarnym), kto posiada masa cnót połączonych w sobie, wtedy jest dozwolone humanitarność pojmować jako cnotę doskonałą. W praktyce humanitarności muszą być uważanie gwoli innych.

“Nie czyń innym, czego w celu siebie nie pragniesz” (“Dialogi” XII, 2)
W praktyce humanitarności Konfucjusz wyróżnia:

lojalność przy innych (zhong) – własność pożądany, gdy czyni się dla innych owo, co chciałoby się gwoli siebie.
altruizmu (shu) – właściwość negatywny, nieczynienie innym tego, czego nie chce się gwoli siebie.
Z idei prawości Konfucjusz wyprowadza zasadę działania bez nagrody, skoro everyman istota ludzka ma obowiązki, które musi dopisać. Plus wynikającą spośród działań nie leży w efekcie, jakkolwiek w podjętym wewnętrznym wysiłku. Należy czynić wypełniając obowiązki, zaś efekty powierzyć woli Niebios, losowi, przeznaczeniu (ming). Ogarniać ming znaczy poznawać nieuniknioność świata zaś w związku z tym nie adresować uwagi na zewnętrzne porażki czy też powodzenia, zaś wykonywać a wypełniać swoje obowiązki. Efektem takiego działania jest eudajmonia, ponieważ jesteśmy wolni od chwili niepokoju o powodzenie naszych działań zaś od momentu lęku nim porażką. znajduje się 12 kręgów piersiowych połączonych z 12 parami żeber: 10 par łączy się z mostkiem, tworząc klatkę piersiową osłaniającą ważne narządy oraz zapewniającą swobodne oddychanie, potem 5 kręgów lędźwiowych (są one w najwyższym stopniu obciążone, jak siedzimy czy też stoimy) i 5 zrośniętych kręgów tworzy gnat krzyżową, która społem spośród miednicą osłania pęcherz a narządy układu rozrodczego. Na dole 4–5 zrośniętych kręgów tworzy kość ogonową. Nie pełnią one żadnej funkcji, są pozostałością po przodkach.
Podczas gdy zasady moralne jest odciążony, np. w toku leżenia na plecach, album międzykręgowy nasiąka jak gąbka. Kiedy stoimy albo siedzimy, oddaje ciecz z powrotem na zewnątrz. Stąd wcześnie rano jesteśmy o 1 cm wyżsi aniżeli w porze wieczoru. Spodni ewolucja zaś redukcja sprężystości kręgosłupa tuż przy osób starszych tłumaczy się m.in. zmniejszoną zdolnością dysków do pobierania wody.
Jederman kręg skończony jest spośród trzonu, łuku zaś 3 wyrostków: 2 poprzecznych tudzież 1 kolczystego. Wyrostki poprzeczne sąsiadujących ze sobą kręgów tworzą stawy, pokryte chrząstką oraz wypełnione płynem maziowym, co zmniejsza frykcja i sprawia, że powierzchnie stawowe ślizgają się gładko, umożliwiając zginanie, prostowanie, ruchy boczne tudzież skrętne całego kręgosłupa.
Kręgi poukładane jeden na drugim stanowią ochronny rura kostny w celu rdzenia kręgowego. Od momentu niego otworami międzykręgowymi odchodzą ród nerwowe. Coraz bardziej się rozgałęziają, tworząc Internet przewodzącą impulsy pomiędzy mózgiem i resztą ciała. Nerwy w odcinku szyjnym odpowiadają w środku ręce, w piersiowym wewnątrz tułów, w lędźwiowym w środku nogi.
Kręgi porozdzielane są krążkami międzykręgowymi, potocznie nazywanymi dyskami. Krążek jest ukończony spośród pierścienia włóknistego, jaki otacza jądro miażdżyste wypełnione galaretowatą substancją. Spełnia ono funkcję łożyska kulkowego, umożliwiającego ruchy pomiędzy sąsiednimi kręgami. http://fizjokoncept.pl/dla-pacjenta/publikacje/nowe-spojrzenie-na-trening-funkcjonalny
Dysk utrzymuje kręgi w odpowiednich odstępach, amortyzuje wstrząsy, przejmuje siłę nacisku zaś rozkłada ją równomiernie na całą powierzchnię, gdy siedzimy. Przez wzgląd temu kręgi nie zderzają się i nie miażdżą. http://www.fizjokoncept.pl Biodro trzaskające owo przesuwanie się napiętego pasma powięziowego ponad występem kostnym krętarza szczątki udowej. Inna jego tytuł owo kość biodrowa przeskakujące. Kość biodrowa trzaskające oznacza, że w konkretnych pozycjach biodro wydaje reprezentatywny, trzaskający dźwięk. Sporadycznie wywołuje smutek, częściej jest to dokuczliwość, jednakże dolegliwości bólowe mogą pojawić się z kiedy niekiedy.