fotografia ślubna

556 – Georg Fabricius zauważył, iż chlorek srebra zaczernia się u dołu wpływem promieni słonecznych.
1724 – światłoczułość azotanu srebra zaobserwował Johann Heinrich Schulze.fotografia ślubna
1725 – w Halle Johann Heinrich Schulze uzyskał zupa funkcja obrazu na emulsji światłoczułej sporządzonej spośród chlorku srebra na podkładzie spośród białej kredy.
Spreparowana słusznie kreda posłużyła jako rudyment mająca dać możliwość w miarę równomierne obicie materiału podkładowego emulsją. Jak obrazu do odwzorowania użył nieprzeźroczystego materiału, w którym wyciął szablony. W następnej kolejności naświetlał emulsję na słońcu przy użyciu te szablony. W ten sposób uzyskał największej rangi, jakkolwiek nie dający się coraz ułowić wzrokiem, dzieło malarskie fotograficzny.
1826 lub 1827 – powstała pierwsza fotka, stworzona za pośrednictwem Francuza Josepha-Nicéphore’a Niepcego na wypolerowanej płycie metalowej
Jako substancję światłoczułą wykorzystał jego osoba afroamerykanin syryjski – związki bitumiczne wytworzone z ropy naftowej. Otrzymane z wykorzystaniem niego dymisjonowanie było natomiast bardzo niedoskonałe.
1839 – dwanaście miesięcy uznawany za właściwą datę wynalezienia fotografii. Karakan Louis Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej zdjęcie fotograficzne otrzymane na warstewce jodku srebra, powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem.
Metoda Daguerre’a, zwana od czasu nazwiska twórcy dagerotypią, pozwalała na otrzymanie poprawnego zdjęcia, tymczasem na odwrót w jednym egzemplarzu, jako że utworzony na płytce dzieło malarskie był od czasu razu obrazem pozytywowym.
w tym samym czasie ponad otrzymywaniem obrazów tworzonych za sprawą światło pracował angielszczyzna pracownik naukowy William Henry Fox Talbot.
Naświetlając w ciemni optycznej papier powleczony jodkiem srebra uzyskał jego osoba – po wywołaniu kwasem galusowym – obraz negatywowy, w którym jasnym miejscom fotografowanego przedmiotu odpowiadał Murzyn strąt srebra. Po pewnym czasie, naświetlając przez ten wada arkusz papieru kryty warstewką chlorku srebra, otrzymywał obraz pozytywowy w dowolnej liczbie odbitek.
1839 – John Herschel na określenie procesu opracowanego za sprawą Talbota wprowadził termin fotografia.
Technika fotografii rozwijała się od chwili tego momentu nadzwyczaj migiem. Nuże na dniach naskórkowy srebrne względnie arkusze papieru zastąpiono płytkami szklanymi powleczonymi warstwą światłoczułą. Krótki te preparowano tuż przedtem wykonaniem zdjęcia, co wymagało przenośnej ciemni fotograficznej, w której wolno było przeprowadzić tego zabiegu.

1861 – fizykowi Jamesowi Clerkowi Maxwellowi udało się otrzymać pierwszą trwałą fotografię barwną.
1907 – bracia Lumière wprowadzili na bazar zupa płyty do fotografii barwnej, Autochrome. Były one wyprodukowane na bazie barwionej skrobi ziemniaczanej.
1935 – wprowadzono do sprzedaży największej rangi współczesny trójwarstwowy klisza barwny – Kodachrome.
większość współczesnych filmów barwnych, poza Kodachrome, wykorzystuje technologię stworzoną gwoli filmu Agfacolor w 1936.
od 1963 – jest dogodny fotograf Gdańskbłyskawiczny materiał barwny firmy Polaroid Corporation.
Fotografia pojawiła się na ziemiach polskich aktualnie w roku 1839, jak to Gazeta Warszawski wydrukował ogłoszenie firmy Fraget oferującej aparaty aż do dagerotypii. Rok kalendarzowy dalej w Poznaniu oraz w Warszawie pojawiły się ilustrowane broszury poświęcone dagerotypii.
http://fokus.com.pl
Początek przemysłu fotograficznego na ziemiach polskich owo dwanaście miesięcy 1887, kiedy chemik Piotr Lebiedziński założył w Warszawie fabrykę papierów fotograficznych FOTON. W 1899, również w Warszawie, powstała zakład aparatów fotograficznych tudzież obiektywów FOS.