erotyka

http://erotyka.proApis mają rozciągłość ciała odkąd 7-8 mm aż do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności – od czasu jednolicie czarnego tudzież ciemnobrązowego do żółtego natomiast czerwonopomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie. Wyróżniają się charakterystycznym kształtem pólka radialnego na przednim skrzydle – ogranicza je zaokrąglona konik, która nieco odstaje odkąd krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą poblask ultrafioletowe.
http://erotyka.pro/ero/item/18-plus-18/317-beechallenge
Wszystkie gatunki należące aż do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one z czystego wosku pionowe plastry spośród obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi do wychowu czerwi zaś przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe tudzież larwy odżywiają się nektarem, spadzią zaś pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie odkąd gatunku liczące od chwili kilku aż do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane wewnątrz pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się w ciągu pomocą tańców i wydawania dźwięków. Występuje tu polimorfizm a polietyzm w podeszłym wieku. Do głębi wypracowały tryb regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze od chwili warunków zewnętrznych, na skutek z jakiego powodu w klimacie chłodnym mogą przetrzymać długie tudzież surowe zimy całe kolonie, oraz nie ale wręcz pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, gdy np. u trzmieli.

Rodzaj pszczoła (Apis) obejmuje czwórka gatunki:
erotyka
Apis cerana Fabr. – pszczoła wschodnia
Apis dorsata Fabr. – pszczoła olbrzymia
Apis florea Fabr. – pszczoła karłowata
Apis mellifica L., potomek męski. Apis mellifera L. – pszczoła miodna
Żyją one chwilowo dziko na terenie Azji, Afryki i Ameryki Południowej, i pszczoła miodna tudzież pszczoła wschodnia zostały udomowione.

Wszystkie gatunki pszczół należące do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem najbardziej ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, dokąd została udomowiona, oraz dodatkowo w Afryce, Ameryce, Australii tudzież Nowej Zelandii, do których to miejsc została sprowadzona. Pozostałe trzy gatunki pszczół miodnych to gatunki azjatyckie.

Jednymi spośród największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie (Vespa). Potrafią napadać całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc rezydencja tudzież zjadając larwy. Zrazu wysyłają zwiadowcę, który ma za obowiązek umieścić miejsce stałego pobytu. Pszczoły potrafią chociaż bronić się przed tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, jaki przybywa do kolonii, tworząc zwartą kulę. Atakujący znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na pokłosie przegrzania, bo maksymalna wysoka temperatura, jaką przypadkiem wytrzymać, owo 46 °C, wszelako pszczoły przetrzymują nad 47 °C. W 2009 roku odkryto, iż alians spośród tym procesem ma również dwutlenek węgla, wytwarzany za pośrednictwem pszczoły