scenografia

http://formup.pl/uslugi/projects-technical-and-visualization Stent – niewielka “sprężynka”, zwykle ze stali 316 LVM bądź stopu chromowo-kobaltowego, umieszczana do środka naczynia krwionośnego w celu przywrócenia drożności naczynia. Elastyczność zapewnia specjalna konstrukcja z falistymi połączeniami zygzakowatych drucików stanowiących właściwe rusztowanie.

Zastosowanie stentu było przełomem w kardiologii interwencyjnej choroby niedokrwiennej serca. Teraz w Polsce ponad 80% zabiegów angioplastyki wieńcowej przebiega spośród implantacją stentu (dane Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego). Zmiażdżycowane naczynie jest słabsze, i położenie do środka niego stentu-rusztowania zabezpiecza przed “zapadnięciem” się osłabionych ścian.

Cewnik gotowy niewielkim balonem, na który nałożony jest stent, wprowadza się aż do tętnicy wieńcowej poprzez nakłucie tętnicy biodrowej, ramiennej czy też promieniowej. Balonik ten, wyjąwszy utrzymywaniem stentu, umożliwia jednocześnie udrożnienie tętnicy, zgniatając blaszkę miażdżycową zwężającą jej światło. Pełny przebieg trwa mniej więcej 30 minut. Zabieg wykonuje się w pracowni radiologicznej, monitorując na bieżąco stan stentu w naczyniu wieńcowym. Gdy stent zostanie aktualnie wprowadzony aż do docelowego fragmentu tętnicy rozpręża się karafka wprowadzając aż do niego ciecz izotoniczny. Następny usuwa się cewnik, pozostawiając tenże sam stent.

Jako iż stent jest ciałem obcym w naczyniu krwionośnym, po jakimś czasie wokół niego dochodzi aż do tworzenia neointimy – tkanki nowotworzonej w wyniku drażnienia ściany naczynia z wykorzystaniem ciałko obce. Narastająca tkanka przezornie zawęża światło naczynia (tak zwana restenoza) aż nareszcie doprowadza aż do całkowitego jego zamknięcia. Iżby temu uniemożliwić wprowadzono aż do leczenia stenty uwalniające substancje antyproliferacyjne, które zmniejszały zagrożenie ponownego zamknięcia naczynia. Stenty te nazywane są stentami uwalniającymi leki – DES (drug eluting stent). Stosowanymi substancjami antyproliferacyjnymi są ewerolimus (EES) a paklitaksel (PES). Trwanie substancji antyproliferacyjnej ma tymczasem dodatkowo niekorzystne działania, bowiem utrudnia epitelializację przy użyciu co sprzyja późnej zakrzepicy w stencie.
http://formup.pl/partnerzy
W 2006 po raz zwierzchni zaprezentowano stenty uwalniające leki, które ulegając wszelako stopniowemu wchłanianiu (ADES Absorable Drug Eluting Stent), mają nie mieć tych niekorzystnych działań. Na Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Nowym Orleanie w marcu 2007 przedstawiono wyniki badania ABSORB oceniające wyniki kliniczne terapii spośród użyciem wchłanialnych stentów uwalniających ewerolimus. Szkic stentu był ukończony z polimeru na bazie kwasu mlekowego. W 2011 roku, interes Abbott otrzymała akceptacja na aplikowanie stentów (“Absorb”) wchłanianych za pomocą istota w USA, po tym kiedy towar dostał wskazanie CE w grudniu 2010 roku.

Stentowanie tętnic szyjnych natomiast mózgowych jest metodą leczenia w ostrym niedokrwiennym udarze mózgu.
http://www.formup.pl W przeciwieństwie aż do kabaretu, stand-up opiera się bardziej na charyzmie wykonawcy a kontakcie z publicznością aniżeli na dopracowaniu każdego wiersza przedstawienia a wartości artystycznej. Artyści stand-upowi za przewodni zakończenie stawiają sobie rozbawienie publiczności, przywiązują mniejszą wagę aż do kwestii artystycznych (piosenek a dekoracji znanych spośród kabaretów).