fizjoterapia warszawa

Konfucjusz (VI/V w. p.n.e.) w swym systemie filozoficznym zwrócił uwagę na związek między odpowiednim ułożeniem ciała zaś uzyskiwanymi efektami profilaktycznymi natomiast leczniczymi. Również http://intensedebate.com/people/fizjokoncept starohinduska joga widziała w ćwiczeniach gimnastycznych oraz oddechowych główny punkt aż do osiągnięcia równowagi psychofizycznej a lepszej wydolności organizmu. W Europie jak najważniejszy, język grecki doktór Hipokrates (V/IV w. p.n.e.) zalecał gimnastykę w pobliżu codziennej higieny tudzież prawidłowej diety. Rzymski konował greckiego pochodzenia Asklepiades spośród Bitynii (ok. 129-56 p.n.e.) w terapii stosował masaże oraz kąpiele. W starożytnym Rzymie Galen pisał o wpływie gimnastyki na awans ciała. Opisał tudzież usystematyzował wady postawy (skolioza, kifoza, lordoza). W czasach nowożytnych w XIX w. nastąpił szybki rozwój tzw. gimnastyki leczniczej, od chwili której wywodzi się punkt widzenia fizjoterapii (pojęcie rehabilitacji wprowadzono dopiero na początku XX w.). Od lat 40. XX w. obserwuje się przebojowy zaawansowanie metod fizjoterapeutycznych (terapia manualna, NDT-Bobath, Vojta, PNF, CIMT a inne), i rozwój fachowy umożliwia formacja nowych techniki fizykoterapii (np. leczenie falą uderzeniową) i jej wspieranie np. robotami rehabilitacyjnymi. Powstaje coraz więcej badań naukowych w tym obszarze, czyniąc fizjoterapię samodzielną dziedziną nauki. Ze względu na rosnącą złożoność oddziaływań tudzież potrzebę węższej specjalizacji coraz to częściej postuluje się wyodrębnienie fizjoterapii neurologicznej, fizjoterapii pediatrycznej, fizjoterapii geriatrycznej zaś fizjoterapii sportowej.