salon kuchni zielonka

Najstarszą formą domów poprzedni jaskinie (paleolit), w dalszym ciągu szałasy a ziemianki (mezolit). Pierwsze budowane domy uprzedni jednoizbowe (neolit), salon kuchni zielonka w epoce brązu natomiast żelaza występują nuże trzyizbowe (Biskupin). Wznoszono je spośród gałęzi oblepianych gliną, drewna a kamienia. W okresie starożytnym w Egipcie, Mezopotamii budowano domy spośród cegieł ręcznie lepionych spośród gliny zaś suszonych na słońcu. Uprzedni owo budynki wieloizbowe, często z dziedzińcem wewnętrznym, wtedy pojawiły się podobnie budynki piętrowe. W Europie, wykształcił się budynek wolnostojący greka natomiast budynek wolnostojący rzymski. Jak jeden mąż z upadkiem cesarstwa rzymskiego nastąpiło załamanie rozwoju budownictwa. Tradycje domu rzymskiego kontynuowała architektura islamu.

W Europie chrześcijańskiej, w okresie wczesnego średniowiecza funkcję domów pełniły warowne zamki zaś drewniane chaty budowane na terenie grodów i podgrodzi ewentualnie jako rozproszone (wieś), na terenach chronionych w sposób naturalny – np. w lesie. W miastach w wieku XIII natomiast XIV dom owo głównie budowla o drewnianej konstrukcji szkieletowej, które zaczęto zastępować budynkami o ścianach murowanych (budynki w konstrukcji „muru pruskiego” wznoszono jeszcze na początku XX w.). W okresie gotyku w budownictwie miejskim zaczęto unosić z reguły dwu-, trzypiętrowe kamienice szczytowe. Parter przydzielony był na warsztaty rzemieślnicze tudzież sklepiki, piętro służyło jak punkt programu mieszkalna, oraz na poddaszu wcześniejszy magazyny. Począwszy odkąd renesansu, miejskie kamienice zyskują szersze, bogato zdobione fasady spośród większymi oknami, wzrasta kwota pomieszczeń, do wewnątrz budowane są arkadowe dziedzińce. Występują plus kamienice z podcieniami oraz dachy z attykami. ów kategoria budownictwa w okresie baroku zaczął napełniać także funkcję miejskich rezydencji przedstawicieli najwyższych warstw społecznych. Kamienice upodobniły się aż do miejskich pałaców.

Na terenach wiejskich zabudowa warowna przeobraziła się w pałace oraz dworki szlacheckie.
studio kuchni na wymiar zielonka
Budownictwo jednorodzinne wykształciło się w Anglii w XVII w. Kamienice czynszowe pojawiły się na początku XVIII w. w miastach Anglii oraz Francji (pierwsze domy czynszowe znano obecnie w czasach starożytnych w Grecji zaś w Rzymie – insula). W czasach dzisiejszych funkcję domów pełnią budynki wielorodzinne (bloki mieszkalne, kamienice) i jednorodzinne. Budynki wielorodzinne: Le Corbusier propagował ideę masowego budownictwa mieszkalnego. Jego projekty zabudowy miast opierały się na wyodrębnieniu funkcji mieszkalnej, wypoczynkowej oraz sfer pracy (biura, zakłady przemysłowe). Domy – jednakowe wieżowce, pozbawione ozdób, o geometrycznych kształtach, sytuowane w pobliżu parków, przeznaczone były gwoli setek oraz tysięcy osób. Z tych założeń wywodzą się dzisiejsze osiedla realizowane w Polsce od momentu lat 60. XX w. Od czasu początku lat 90. XX wieku, po zmianie systemu gospodarczego, coraz popularniejsze są domy jednorodzinne. W XXI wieku raz po raz popularniejsze są no zwane domy kanadyjskie.

Budynki jednorodzinne budowane są na terenach wiejskich natomiast miejskich jak można stojące tudzież w zabudowie bliźniaczej (dwa domy posiadające jedną ścianę wspólną), szeregowej (szereg budynków o wspólnych ścianach bocznych), niekiedy atrialnej (określenie pochodzi od czasu atrium) – są owo budynki jednorodzinne, np. o rzucie w kształcie litery „L” bądź „C” z wewnętrznymi miniogródkami. Na obszarach w zamian natomiast osiedli podmiejskich tworzą kiedy niekiedy samodzielne zespoły urbanistyczne z własnymi sklepami, szkołami, ośrodkami zdrowia itp.

Funkcje mieszkalne zaspokajają także budynki takie gdy hotele, internaty, koszary.

Poza Europą wykształciły się oraz inne formy budynków mieszkalnych. Spowodowane to było innymi warunkami klimatycznymi oraz zróżnicowaną dostępnością materiałów do wznoszenia domów.
salon kuchni zielonka
Ze względu na straty ciepła teraz budowane domy wolno podzielić na