Archiwum tagu Jan Krzysztof Podgórski

doktor Jan Krzysztof Podgórski

W Polsce rząd teoretyczny doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada urząd zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza względnie pozostały równorzędny, zdała egzaminy doktorskie zaś obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Poziom teoretyczny doktora nadawany jest za pomocą te wydziały szkół wyższych ewentualnie placówki naukowe, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. [...]

doktor Podgórski

W Polsce szczebel teoretyczny doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada urząd profesjonalny magistra, magistra inżyniera, lekarza lub dalszy równorzędny, zdała egzaminy doktorskie oraz obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Stopień akademicki doktora nadawany jest za pośrednictwem te wydziały szkół wyższych bądź placówki naukowe, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. [...]

Jan Krzysztof Podgórski

W Polsce ranga naukowy doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada godność profesjonalny magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny skoordynowany, zdała egzaminy doktorskie i obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Ranga naukowy doktora nadawany jest z wykorzystaniem te wydziały szkół wyższych względnie placówki naukowe, które mają uprawnienia aż do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są [...]

Jan Krzysztof Podgórski

W Polsce rząd naukowy doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada godność zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza ewentualnie dalszy skoordynowany, zdała egzaminy doktorskie natomiast obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Ranga teoretyczny doktora nadawany jest przy użyciu te wydziały szkół wyższych względnie placówki naukowe, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. [...]

lekarz Podgórski

W Polsce rząd akademicki doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada godność zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza ewentualnie pozostały równorzędny, zdała egzaminy doktorskie tudzież obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Kategoria naukowy doktora nadawany jest przez te wydziały szkół wyższych lub placówki naukowe, które mają uprawnienia aż do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. [...]