Archiwum tagu tłumaczenia

tłumaczenia

Komentarz albo alias tłumaczenie to formuła w języku docelowym treści tekstu (w tym także wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Wyrażenie językowe “tłumaczenie” można poznawać tak jak jak bieg przekładu, podczas gdy tudzież rezultat tego procesu, alias przetłumaczony na dalszy język napis. W drugim znaczeniu interpretacja jest rozumiane jako wtórne przy tekstu oryginalnego.
tłumaczenia przysięgłe
W języku [...]

tłumaczenia techniczne

Wyjaśnienie bądź czyli tłumaczenie owo wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym plus wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Słowo “tłumaczenie” jest dozwolone poznawać podobnie jak jak bieg przekładu, podczas gdy i następstwo tego procesu, alias przetłumaczony na pozostały język napis. W drugim znaczeniu tłumaczenie jest rozumiane jako wtórne przy tekstu oryginalnego.
tłumaczenia prawnicze
W języku [...]

tłumaczenia

Interpretacja ewentualnie inaczej tłumaczenie owo wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym plus wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Ujęcie w słowa “tłumaczenie” można rozumieć w podobny sposób jak tok przekładu, kiedy natomiast pokłosie tego procesu, inaczej przetłumaczony na inny jęzor wpis. W drugim znaczeniu wyklarowanie jest rozumiane w charakterze wtórne wobec tekstu oryginalnego.
tłumaczenia [...]

tłumaczenia techniczne

Objaśnienie czy też inaczej tłumaczenie owo wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym oraz wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Wypowiedzenie “tłumaczenie” jest dozwolone ogarniać zarówno w charakterze przebieg przekładu, kiedy oraz skutek tego procesu, inaczej przetłumaczony na drugi język inskrypcja. W drugim znaczeniu tłumaczenie jest rozumiane jako wtórne przy tekstu oryginalnego.
tłumaczenia techniczne
W języku [...]

tłumaczenia

Wyjaśnienie czy też alias tłumaczenie to wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym oraz wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Fraza “tłumaczenie” wolno czaić w podobny sposób jako bieg przekładu, podczas gdy a konsekwencja tego procesu, inaczej przetłumaczony na inny jęzor nadruk. W drugim znaczeniu wytłumaczenie jest rozumiane jako wtórne przy tekstu oryginalnego.
tłumaczenia prawnicze
W [...]

tłumaczenie medyczne

Egzegeza lub czyli translacja to formuła w języku docelowym treści tekstu (w tym i wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Zwerbalizowanie “tłumaczenie” jest dozwolone kumać także jako proces przekładu, kiedy zaś konsekwencja tego procesu, alias przetłumaczony na inny ozór inskrypcja. W drugim znaczeniu wyjaśnienie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu oryginalnego.
tłumaczenie medyczne
W języku polskim powiedzenie [...]

tłumaczenie medyczne

Tłumaczenie względnie inaczej translacja to wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym i wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Powiedzenie “tłumaczenie” wolno czaić podobnie jak w charakterze proces przekładu, podczas gdy zaś pokłosie tego procesu, inaczej przetłumaczony na drugi jęzor wpis. W drugim znaczeniu wyklarowanie jest rozumiane jak wtórne poniżej tekstu oryginalnego.
tłumaczenie medyczne
W języku [...]

tłumaczenie medyczne

Wyjaśnienie albo inaczej przekład owo wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym oraz wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Wyrażenie językowe “tłumaczenie” jest dozwolone kapować podobnie jak jako proces przekładu, podczas gdy tudzież pokłosie tego procesu, inaczej przetłumaczony na dalszy jęzor nadruk. W drugim znaczeniu wytłumaczenie jest rozumiane jak wtórne pod tekstu oryginalnego.
tłumaczenia prawnicze
W [...]

tłumaczenia

Glosa albo inaczej przekład owo formuła w języku docelowym treści tekstu (w tym dodatkowo wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Wyrażenie “tłumaczenie” można czaić zarówno jak proces przekładu, gdy a wynik tego procesu, alias przetłumaczony na inny ozór napis. W drugim znaczeniu egzegeza jest rozumiane jako wtórne poniżej tekstu oryginalnego.
tłumaczenie medyczne
W języku polskim wyrażenie językowe [...]

tłumaczenie medyczne

Wyjaśnienie bądź czyli przekład to formuła w języku docelowym treści tekstu (w tym i wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Powiedzenie “tłumaczenie” jest dozwolone przenikać również jako proces przekładu, kiedy oraz wynik tego procesu, alias przetłumaczony na pozostały narząd smaku tekst. W drugim znaczeniu glosa jest rozumiane jako wtórne pod tekstu oryginalnego.
tłumaczenie medyczne
W języku polskim [...]

tłumaczenia techniczne

Objaśnienie względnie inaczej tłumaczenie to formuła w języku docelowym treści tekstu (w tym także wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Słowo “tłumaczenie” można kumać tak jak w charakterze przebieg przekładu, gdy a wynik tego procesu, czyli przetłumaczony na inny język tekst. W drugim znaczeniu tłumaczenie jest rozumiane w charakterze wtórne poniżej tekstu oryginalnego.
tłumaczenia techniczne
W języku [...]

tłumaczenie medyczne

Wyjaśnienie lub alias translacja owo formuła w języku docelowym treści tekstu (w tym plus wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Wyrażenie językowe “tłumaczenie” wolno ogarniać tak jak w charakterze tok przekładu, kiedy a rezultat tego procesu, alias przetłumaczony na dalszy ozór napis. W drugim znaczeniu tłumaczenie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu oryginalnego.
tłumaczenia przysięgłe
W języku [...]