Archiwum tagu tłumaczenie medyczne

tłumaczenia

Wytłumaczenie albo inaczej przekład owo formuła w języku docelowym treści tekstu (w tym oraz wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Wyrażenie językowe “tłumaczenie” wolno rozumieć także w charakterze proces przekładu, podczas gdy a następstwo tego procesu, czyli przetłumaczony na dalszy ozór napis. W drugim znaczeniu glosa jest rozumiane w charakterze wtórne przy tekstu oryginalnego.
tłumaczenia przysięgłe
W [...]

tłumaczenia

Wytłumaczenie bądź alias translacja owo formuła w języku docelowym treści tekstu (w tym i wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Wysłowienie “tłumaczenie” można czaić również jak tok przekładu, jak zaś konsekwencja tego procesu, alias przetłumaczony na dalszy narząd smaku inskrypcja. W drugim znaczeniu wykładnia jest rozumiane jak wtórne pod tekstu oryginalnego.
tłumaczenia techniczne
W języku polskim wypowiedzenie [...]

tłumaczenia techniczne

Wykładnia czy też czyli tłumaczenie owo formuła w języku docelowym treści tekstu (w tym oraz wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Fraza “tłumaczenie” jest dozwolone czaić w podobny sposób jako przebieg przekładu, kiedy a skutek tego procesu, czyli przetłumaczony na pozostały jęzor tekst. W drugim znaczeniu egzegeza jest rozumiane jak wtórne wobec tekstu oryginalnego.
tłumaczenia prawnicze
W [...]

tłumaczenie medyczne

Egzegeza lub czyli translacja to formuła w języku docelowym treści tekstu (w tym i wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Zwerbalizowanie “tłumaczenie” jest dozwolone kumać także jako proces przekładu, kiedy zaś konsekwencja tego procesu, alias przetłumaczony na inny ozór inskrypcja. W drugim znaczeniu wyjaśnienie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu oryginalnego.
tłumaczenie medyczne
W języku polskim powiedzenie [...]

tłumaczenie medyczne

Tłumaczenie względnie inaczej translacja to wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym i wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Powiedzenie “tłumaczenie” wolno czaić podobnie jak w charakterze proces przekładu, podczas gdy zaś pokłosie tego procesu, inaczej przetłumaczony na drugi jęzor wpis. W drugim znaczeniu wyklarowanie jest rozumiane jak wtórne poniżej tekstu oryginalnego.
tłumaczenie medyczne
W języku [...]

tłumaczenia

Glosa albo inaczej przekład owo formuła w języku docelowym treści tekstu (w tym dodatkowo wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Wyrażenie “tłumaczenie” można czaić zarówno jak proces przekładu, gdy a wynik tego procesu, alias przetłumaczony na inny ozór napis. W drugim znaczeniu egzegeza jest rozumiane jako wtórne poniżej tekstu oryginalnego.
tłumaczenie medyczne
W języku polskim wyrażenie językowe [...]

tłumaczenie medyczne

Wyjaśnienie bądź czyli przekład to formuła w języku docelowym treści tekstu (w tym i wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Powiedzenie “tłumaczenie” jest dozwolone przenikać również jako proces przekładu, kiedy oraz wynik tego procesu, alias przetłumaczony na pozostały narząd smaku tekst. W drugim znaczeniu glosa jest rozumiane jako wtórne pod tekstu oryginalnego.
tłumaczenie medyczne
W języku polskim [...]

tłumaczenia

Egzegeza ewentualnie inaczej tłumaczenie owo formuła w języku docelowym treści tekstu (w tym dodatkowo wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Wyrażenie “tłumaczenie” jest dozwolone pojmować także w charakterze proces przekładu, podczas gdy a rezultat tego procesu, inaczej przetłumaczony na dalszy ozór nadruk. W drugim znaczeniu wyjaśnienie jest rozumiane jak wtórne pod tekstu oryginalnego.
tłumaczenia przysięgłe
W języku [...]

tłumaczenia

Glosa ewentualnie czyli przekład to wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym oraz wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Słowo “tłumaczenie” można kumać tak jak jako bieg przekładu, podczas gdy tudzież wynik tego procesu, inaczej przetłumaczony na dalszy ozór nadruk. W drugim znaczeniu wyklarowanie jest rozumiane w charakterze wtórne poniżej tekstu oryginalnego.
tłumaczenia techniczne
W języku [...]

tłumaczenia techniczne

Objaśnienie względnie alias przekład to wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym plus wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Wysłowienie “tłumaczenie” można czaić podobnie jak w charakterze tok przekładu, kiedy i rezultat tego procesu, alias przetłumaczony na inny jęzor nadruk. W drugim znaczeniu interpretacja jest rozumiane jak wtórne pod tekstu oryginalnego.
tłumaczenia przysięgłe
W języku polskim [...]

tłumaczenia przysięgłe

Komentarz albo alias translacja owo wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym dodatkowo wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Zwerbalizowanie “tłumaczenie” jest dozwolone ogarniać podobnie jak jak przebieg przekładu, jak zaś efekt tego procesu, alias przetłumaczony na inny jęzor tekst. W drugim znaczeniu wyjaśnienie jest rozumiane jak wtórne przy tekstu oryginalnego.
tłumaczenie medyczne
W języku polskim [...]

tłumaczenie medyczne

Interpretacja względnie inaczej tłumaczenie owo formuła w języku docelowym treści tekstu (w tym plus wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Wysłowienie “tłumaczenie” wolno rozumieć podobnie jak w charakterze przebieg przekładu, jak a następstwo tego procesu, czyli przetłumaczony na inny język wpis. W drugim znaczeniu tłumaczenie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu oryginalnego.
tłumaczenia techniczne
W języku polskim [...]